TAO

A látvány-csapatsportágak támogatásához kapcsolódó társasági adó kedvezmény •Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után) •Az adókedvezmény igénybevételének feltétele: •A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell minősülnie, •A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt •A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása •A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása •A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAVhonlapján közzétett ajánlott formában •Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével   •A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól

•A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést  

1. lépés   Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki

2. lépés  Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással

3. lépés  Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata §

4. lépés  Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére

5. lépés   Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata

6. lépés   NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

ATámogató, ha •köztartozásmentes adózónak minősül, és •érvényes támogatási igazolás birtokában, annak •kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és •a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és •atámogatás összegének 1 %-tátutalja az NSI-nek, és •8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában –jogosult az adókedvezmény igénybevételére és

mentesülminden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól. •Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába •A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében, •10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás •19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás •A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség